تبلیغات
اسپورت 400 - پرداخت زیاد از نیمی از مطالبه همراهت چایکاران

پرداخت زیاد از نیمی از مطالبه همراهت چایکاران

دوشنبه 26 تیر 1396 03:52 ق.ظ

 

پرداخت زیاد از نیمی از مطالبه همراهت چایکاران • رها فان

  • پرداخت زیاد از نیمی از مطالبه همراهت چایکاران • رها فان

    به نقل پایگاه رویدادی لقمه ، محمدولی روز بهان در گفت‌وگویی، اظهار انجام: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷۸ هزار تن برگ سبز چای به ارزش حدود ۱۵۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری انجام گرفته که از این میزان زیاد از ۱۸ هزار تن چای خشک تولید انجام گرفته هست. تاکنون به همراهلغ بر ۸۱ میلیارد تومان زیاد از ۵۲ درصد مطالبه همراهت چایکاران پرداخت انجام گرفته و مابقی آن نیز به تدریج تامین و به حساب آنها واریز می‌شود.

    وی به همراه بیان اینکه میزان پرداخت مطالبه همراهت چایکاران سه برابر سال گذشته در همین به همراهزه زمانی هست، افزود: برخی شاید تصور کنند که به همراه به همراهقی ماندن زیاد از ۴۸ درصد مطالبه همراهت چایکاران مبلغ قابل توجهی به آنها پرداخت نانجام گرفته و دولت یا کارخانه‌جات کوتاهی انجامه‌اند اما به همراهید گفت در سال گذشته در همین به همراهزه زمانی تنها ۲۷ میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز انجام گرفته بود. این در حالی هست که این میزان هم‌اکنون به حدود ۸۱ میلیارد تومان رسیده و به همراهغی را نمی‌توان پیدا انجام که برگ‌چینی داشته و بخشی از مطالبه همراهت خود را دریافت نانجامه هست.

    وی گفت: برخی کارخانه‌های فرآوری چای همه قدر و سهم خود تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه را پرداخت انجامه‌اند و دولت نیز تاکنون زیاد از قدر و سهم خود به سازمان چای اعتبه همراهر داده هست. حال آنکه اردیبهشت‌ماه ۴۰ درصد چای تولید انجام گرفته در هر سال برداشت می‌شود و افزایش از آنچه تصور کنید، در ماه‌هایی که هنوز بودجه به سازمانی اختصاص نیافته برای خرید تضمینی چای اعتبه همراهر دریافت انجامه‌ایم و به حساب چایکاران واریز انجام گرفته هست.

    نقل از :ایسنا


برچسب ها: پرداخت ، زیاد ، از ، نیمی ، مطالبه ، همراهت ،